Kako pojesti žabo?

Grižljaj za grižljajem. Točno tako. Da jo boste do konca pojedli, potrebujete nekaj grižljajev.

Tako kot doseči zastavljeni cilj. Korak za korakom. Nekomu je cilj, da spije zjutraj kavo ali telovadi, da sploh začne funkcionirati in začeti z delom, nekomu je pa cilj to, da si splanira, kje se vidi čez nekaj let. Spet nekomu je cilj, da bi vsak dan pretekel 5 km, nekomu pa  je cilj, da bi prebral vsaj eno knjigo v letu. Vsak ima svoje cilje, naj si bodo dolgoročni ali kratkoročni.

Živimo v hitrem, napetem in turbulentnem 21. stoletju. Tempo življenja se vsakodnevno povečuje, mi pa se velikokrat počutimo kot v nevihti. Pritiski so povsod; v šoli, na delovnem mestu, ne nazadnje tudi v družini. Močni so, so kot strele, ki švigajo in nas silijo, da se hitro premikamo in naredimo še več, kot se od nas pričakuje.

Sodoben način življenja prinaša v življenje posameznika zapletenost na vseh področjih njegovega delovanja. Obvladovanje vseh teh področij pa predstavlja določeno težavo, za nekatere lažjo, za nekatere težjo. Čedalje večja povezanost profesionalnega življenja z zasebnim prinaša pogosteje tudi težave na osebnem področju. Biti pa želimo v ravnovesju, saj takrat dobro delujemo.

Doseganje ciljev je močno povezano z načinom razmišljanja in iskanja novih poti do ciljev – tako v profesionalnem kot tudi osebnem življenju. Ljudje smo po naravi že bitja, ki črpamo iz preteklosti in tudi v navadi nam je, da se obračamo radi nazaj v znano in ne naprej, ki nam je neznano. Bolj zaupamo znanim izkušnjam, kakor neznanim, pa čeprav bi bile te boljše za nas in naš osebnostni razvoj.

Kadar se posameznik počuti ujetega in nima moči za nadaljevanje začetega dela, ker se mu je nakopičilo ogromno vsakdanjih obveznosti tako na osebnem kakor tudi na poslovnem področju, je priporočljivo poiskati strokovnjaka oz. trenerja, ki mu bo pomagal prebroditi vse težave. Dober strokovnjak  je dobro podkovan z znanjem in izkušnjami. Skupaj bosta izdelala načrt, kako se rešiti iz zagate in delovati na vseh področjih usklajeno. Seveda brez jasno definiranega cilja ne bomo uspešni.

Gre za ciljno usmerjen dolgotrajen proces, in metodo za doseganje zastavljenih ciljev, v katerem sta vključena trener in klient. Seveda je potrebno poudariti še verbalno in neverbalno komunikacijo med procesom. Neverbalna komunikacija so kretnje, obrazna mimika, glas, drža in s tem veliko več sporočamo kot z verbalno komunikacijo. Gre za čustvena stanja, ki jih razberemo najprej z obraza. Tako trener zazna, kdaj je klientu neprijetno ali se počuti nelagodno. Dobrodošlo je zrcaljenje klienta – njegove telesne drže oz. govorice, saj na tak način ustvarimo dober stik. Pozneje pa še začnemo z zrcaljenjem verbalne komunikacije. Gre za zaupanje ter predanost na obeh straneh.

Trener s pomočjo dialoga pomaga klientu, da pravilno zastavi cilj, poišče najboljši način za dosego cilja ter razkrije skrite notranje potenciale v sebi. Trener ne pove, kako doseči uspeh, ampak postavlja vprašanja, skozi katera stranka sama najde rešitev za svoje naloge. Vprašanja naj bodo dobro postavljena na podlagi predhodnih odgovorov. Naloga trenerja je, da klienta spodbudi k razmišljanju in ustvarjalnosti realizacije cilja. Klient naj bo čimbolj odprtega duha, saj bodo takrat na plano priplavale še tako skrite rešitve ali vsaj možnosti, ki jih ima za realizacijo cilja. Poudariti je potrebno, da ni neumnih vprašanj in neumnih odgovorov, vse je proces. Zaupajte in prepustite se.

Pomanjkanje jasno definiranega cilja ali ciljev je eden najpogostejših vzrokov za neuspeh na različnih področjih v življenju.

Če imate več ciljev, izluščite cilje glede na prioritete. Bolj, kot je cilj jasen, večje možnosti imamo za uspeh. Raziskave kažejo, da je 80% jasno definiranega cilja že uspeh. Fokus na bo na cilju, ki ga želimo doseči. Ne dovolimo se zmesti, da bomo premaknili fokus, saj bo takrat nastala zmeda, mi pa se bomo ravno zaradi odmika fokusa oddaljili tudi od realizacije cilja. Pri temu pa ne pozabite preveriti čigavi so cilji, ki jih želite doseči. So to cilji vaših staršev, vaših nadrejenih,… ali vas? Ali jih želite srčno doseči, z vso strastjo? Ali vas stisne v drobovju, ko nekaj morate narediti ali ste sproščeni, ko nekaj srčno želite doseči? Opazite razliko? Potem imate tudi odgovor na dlani.

Pri postavitvi ciljev si lahko pomagamo z različnimi modeli. V članku bom predstavljam model GROW, razvil ga je Graham Alexander. Akronim GROW je v angleškem jeziku, pomeni pa cilj (Goal), trenutno stanje (Reality), možnosti (Options), dejanja (Way forward).

Cilja se lotimo korak za korakom.

  1. Prvi korak je jasna, točno definirana postavitev cilja, ki ga želimo doseči. Kaj želiš?
  2. Drugi korak je trenutno stanje oz. resničnost, ki jo živimo. Vprašamo se, kakšno je trenutno stanje.
  3. Tretji korak so možnosti. Kakšne možnosti, strategije in ukrepe imam?
  4. Četrti korak je, kaj smo storili oz. udejanjili. Katere ovire imam na poti do cilja? Kako zelo zavzet sem za uresničitev cilja?

Primer: Moški, star 40 let se odloči za nadaljevalni študij. Ima srčno željo, saj ga področje kakovosti in vodenja zelo veseli. O temu sanja že vse svoje življenje. Zaposlen je in ima družino. Zaradi časovne stiske mu ni uspelo študirati redno in se je odločil za izredni študij nekoliko pozneje, kot njegovi vrstniki. Nekaj vprašanj, ki jih trener postavlja stranki oz. klientu:

Koliko časa bi potreboval, da bi dosegel cilj?

Kakšno ceno si pripravljen plačati, da boš dosegel svoj cilj?

Kako si boš načrtoval čas za službene, družinske in študijske dolžnosti?

Kaj bi se zgodilo, če bi dosegel svoj cilj? Kako bi to vplivalo na okolico, družino, zaposlene.

Kaj bi se zgodilo, če ne bi dosegel svojega cilja?

Vprašanj je seveda veliko več, postavljajo se preudarno in premišljeno, saj dobro vprašanje spodbudi sogovornika k poglobljenemu razmišljanju.

Naj zaključim članek z naslednjim citatom: “Če najpočasnejši vidi svoj cilj, ga bo dosegel hitreje kot najhitrejši, ki brezglavo bega.” Gotthard E. Lessing

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja