Splošni pogoji nagradne igre Natura fina

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje G-TEAM d.o.o., Dobja vas 203, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorjev nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 28. 12. 2022 od 07:30 ure do vključno 20. 1. 2023 do 23:59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

  • Družinski vikend paket za 4 osebe (2 odrasla, 2 otroka) – dve nočitve.

Izplačilo nagrade v denarju ni možna. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada je prenosljiva in jo lahko tudi podarite komurkoli.

Koriščenje nagrade (nočitev v nastanitvi) je mogoče najkasneje do konca leta 2023. Potrebna je predhodna rezervacija.

Žrebanje

Nagrajenca bomo izžrebali 21. 1. 2023 in ga objavili na spletni strani nagradne igre.

Vse sodelujoče v nagradni igri bomo obvestili o lokaciji in času žrebanja. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. O rezultatih žreba bodo nagrajenci obveščeni po elektronski pošti.

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.  Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizatorji storitve se zavezujejo, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bodo posredovali tretjim osebam in jih bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizatorji, kot upravljavci zbirke osebnih podatkov, vodijo, vzdržujejo in nadzorujejo zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator in podjetje Spletni partner d.o.o., Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene:

  • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Odgovornost 

Organizatorji nagradne igre ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail tomaz[afna]gorec.si. Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe 

Organizatorji si pridržujejo pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili.  Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorjev, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

V Trebnjem, 28. 12. 2022