Splošni pogoji nagradne igre

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je bloger Tomaž Gorec (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. 

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

  • Sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre,
  • imajo aktiven profil na Facebooku
  • so komentirali in všečkali določeno objavo na Facebook profilu Tomaž Gorec – Popotnik, bloger in Fotograf (podrobna navodila dobite po mailu).

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 20. 2. 2024 do vključno 31. 3. 2024 do 23:59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

  • Dve nočitve (3 dni) v hotelu Vesna v Termah Topolšica.

Izplačilo nagrade v denarju ni možna. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada je prenosljiva in jo lahko tudi podarite komurkoli.

Za koriščenje nagrade je potrebna je predhodna rezervacija. Kontaktne podatke najdete na spletni strani www.terme-topolsica.si. Nagrajenec lahko nagrado koristi do 24.12.2024. Nagrado lahko koristi v terminu od nedelje do petka. 

Žrebanje

Nagrajenca bomo izžrebali najkasneje tri dni po končani nagradni. 

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni preko elektronske pošte, ki jo je navedel v obrazcu. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizatorji storitve se zavezujejo, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bodo posredovali tretjim osebam in jih bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizatorji, kot upravljavci zbirke osebnih podatkov, vodijo, vzdržujejo in nadzorujejo zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Vaše podatke hranimo v skladu z zakonodoajo. 

Odgovornost 

Organizatorji nagradne igre ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail tomazgorec[afna]gmail.com. Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe 

Organizatorji si pridržujejo pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili.  Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorjev, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

V Šentlovrencu, 20. 2. 2024