Bioresonanca učinkovito pomaga pri skoraj vsaki bolezni ali pa jo vsaj omili

Bioresonanca je metoda komplementarne medicine, ki odkriva vzroke bolezni in spodbuja samozdravljenje. Bioresonanca, kot diagnostična in terapevtska metoda, človeka obravnava celostno, saj izhaja iz načela, da je za nastanek bolezni odgovornih več faktorjev. Nekateri dejavniki in snovi, kot so alergije, bakterije, glivice, virusi, paraziti, cepljenja, podedovani toksini, zdravila, brazgotine, težke kovine, geopatske obremenitve in elektrosmog, zelo obremenjujejo telo in onemogočajo učinkovito zdravljenje klientovih zdravstvenih težav.

Komplementarna medicina, za razliko od uradne, telo obravnava kot celosten, holističen sistem, kjer so organi in drugi sistemi v medsebojni korelaciji in vplivajo eden na drugega. Primer tega je na primer povišan krvni tlak. Morda se boste vprašali, kaj ima krvni tlak skupnega z ledvičnimi kamni ali celo alergije, in ravno v tem je razlika med simptomatsko usmerjeno medicino in celostnim komplementarnim zdravljenjem. Človeško telo je zelo inteligentno in je samo sposobno uravnovesiti večino obremenjujočih faktorjev, ko pa tega ne zmore več, se pojavijo telesni simptomi, ki jih prepoznamo kot bolezen. Simptomi neke bolezni so vedno opozorilni signal telesa, da je prišlo do povečanega neravnovesja v sistemu, zato jih ne smemo ignorirati ali zatreti z zdravili, kot to večinoma velja za alopatsko zdravljenje. Bioresonanca lahko osebi s povišanim krvnim tlakom s terapevtsko metodo pomaga odpraviti različne obremenitve, ki so navedene zgoraj, in v tem primeru se bo krvni tlak sam znižal oziroma uravnovesil na normalno vrednost ter brez zdravil tudi ostal v mejah normale. Vendar pa to še zdaleč ni vse, kar zmore bioresonanca. Preden pa se posvetimo dodatnim vidikom delovanja, raziščimo, kaj sploh je bioresonanca.

Kaj je bioresonanca?

Bioresonanca je metoda komplementarne medicine, ki odkriva vzroke bolezni in spodbuja procese samozdravljenja znotraj telesa. Bioresonanca, kot diagnostična in terapevtska metoda, človeka obravnava celostno oziroma holistično, saj izhaja iz načela, da je za nastanek bolezni odgovornih več faktorjev. Bioresonanca temelji na novih spoznanjih biofizike, ki so na drugih področjih pripeljala do velikanskega razvoja, v klasični medicini pa se to ni zgodilo. Bioresonanca se je razvila prav iz odkritij biofizike. Osnovno spoznanje je, da vse niha. Kot se je slikovito izrazil Franjo Geč, dipl. elekt., “živimo sevajoče v sevajočem svetu.”

Ste vedeli, da celotno vesolje, vključno z ljudmi, sestavlja 98 odstotkov energije in le 2 odstotka materije?

Spoznanja s področja kvantne fizike so dokazala, da je za celico v človeškem telesu značilno tudi elektromagnetno sevanje in da ima določeno frekvenco oziroma valovno dolžino z lastno unikatno značilnostjo. Celice v telesu so med seboj v nenehni povezavi in si izmenjujejo biološke informacije preko določenih frekvenc. V zdravem telesu omenjena izmenjava deluje brez napak, ko pa obremenilne okoliščine začnejo vplivati na to komunikacijo, počasi začnejo nastajati organske spremembe, ki jih zaznamo kot bolezni.

Ljudje smo zaradi načina življenja in vpliva industrije na vseh ravneh, čedalje bolj obremenjeni s kemičnimi dodatki v hrani in pijači, z okoljskimi strupi zaradi onesnaženosti, sevanji oz. geopatskimi obremenitvami, vsem dobro poznanim elektrosmogom, zdravili in ostanki farmacevtskih spojin, ki jih najdemo v hrani in nazadnje pogosto tudi v vodi. Večina ljudi ne vzdrži tolikšnih obremenitev, ki se v telesu kopičijo skozi leta življenja, zato pride do neželenih posledic, ki se najprej pokažejo v obliki nejasnih preobčutljivostnih motenj in kronične utrujenosti, to pa se pozneje lahko razvije v težje telesne motnje in bolezni.

Takšne zdravstvene težave je še toliko težje učinkovito zdraviti, ker so lahko vzroki za enake bolezenske simptome povsem različni. Klasična medicina večinoma ne zmore odkriti pravega vzroka tovrstnih kroničnih težav in kljub temu, da so vzroki lahko različni, vse bolnike zdravi na enak način, kar pomeni, da se osredotoča zgolj na simptome bolezni, ne pa tudi na vzroke le-te. Takšno zdravljenje je mnogokrat pomanjkljivo in neučinkovito, zaradi uporabe zdravil pa sproža tudi mnoge neželene stranske učinke, ki še bolj obremenijo telo bolnika.

Bioresonanca – načela samozdravljenja telesa

Telo ima veliko moč samozdravljenja. Gre za kompleksen sistem, s katerim nevtralizira ali zmanjšuje škodljive vplive. Vendar pa se samozdravilne sposobnosti zmanjšajo ali celo povsem izničijo, če taki vplivi na telo delujejo dlje časa in jih je preveč.

Da ima telo pri samozdravljenju in reguliranju bioloških mehanizmov res zahtevno delo dokazujejo naslednji podatki: v organizmu se vsak dan na novo ustvari okoli 12 milijard novih celic. Od tega je okoli 80 milijonov celic mutiranih.  Naloga imunskega sistema je, da v dveh tednih uniči vse mutirane – “napačne” in nevarne celice. Če je vsaj ena celica preživela ta dva tedna in prešla v fazo avtonomnega razvoja, se začne razvijati rak. Imunski sistem mora te mutirane celice ustaviti, za kar ima na voljo dober teden. Ta rok mu je določila narava. In če ne uspe? Takrat se začnejo razvijati najtežja obolenja, tudi rak! Dobra novica je, da je imunski sistem že po svoji naravni zasnovi sposoben opraviti z vsemi škodljivimi celicami, ČE je seveda v “dobri kondiciji”.

Kako deluje bioresonanca:

Bioresonanca pomaga imunskemu sistemu pri samoregulaciji telesa. Bioresonanca se izvaja s pomočjo bioresonančne naprave, ki zajame klientov motilni frekvenčni vzorec, nato pa ga spremeni (invertira) v terapevtski frekvenčni vzorec, in ga vrne nazaj v klientovo telo. Bioresonanca kot terapija je torej povsem neinvaziven in naraven postopek ponovne vzpostavitve telesu lastne samoregulacije. Bioresonanca zmanjša ali celo povsem odpravi obremenitve telesa in tako izniči osnovno motnjo v telesu, ki je onemogočala procese samozdravljenja. Obremenjujoče snovi se sprostijo in izločijo iz telesa, organizem pa je ponovno zmožen vzpostaviti samozdravljenje napak, ki so se zgodile. Sposobnost samoozdravitve je torej ponovno aktivirana.

Bioresonanca ima za cilj odkriti frekvenčna področja, ki povzročajo motnje v organizmu in jih vrniti v prvotno ravnovesje, ki je potrebno za ozdravitev zdravstvenih težav in bolezni.

Bioresonanca omogoča izvajanje testiranja in preventivnega delovanja na energetske motnje, ki se pojavljajo ter terapevtsko odpravljanje težav, če so se že pojavile na fizičnem nivoju.

Bioresonanca s pomočjo bioresonančne naprave elektromagnetne signale človeškega organizma razdeli na:

  • fiziološke –  zdrave vzorce nihanj oscilacije in na
  • patološke – nezdrave vzorce nihanj. Imenujemo jih klientova lastna nihanja.

Fiziološka nihanja so v harmoniji in so identična vsem ljudem, med tem, ko so patološki – nezdravi vzorci nihanj disharmonični in specifični za vsakega posameznika.

Vse to zgoraj zapisano je postalo aktualno v trenutku, ko so rezultati dolgoletnih raziskav pokazali, da so endogene regulatorne sile v bioloških organizmih elektromagnetne narave. Patološki vzorci nihanj so dodatna nihanja v organizmu, ki lahko ovirajo pretok fizioloških nihanj, ga upočasnijo ali celo blokirajo. Izhajamo iz tega, da ostanejo fiziološka, harmonična nihanja, katerih struktura in funkcija je nekemu organizmu določena, tudi pri kronični bolezni v razvitem stadiju kot informacija “popolnoma” ohranjena.

Fiziološka nihanja so pri vseh živih bitjih enake kakovosti. V nasprotju s tem so patološka nihanja skrajno individualna. To temelji na dejstvu, da moramo razločevati med splošnimi zakonitostmi biološko vitalnega sistema in njegove individualne izhodiščne situacije. Tako imajo vsa živa bitja naše vrste mitohondrije, ki delujejo na isti način in opravljajo iste vitalne funkcije za celice. Prav tako velja to za eritrocite, za naš žilni sistem itn. Individualne danosti pri tem bi bile npr. arteriosklerozne spremembe s posledično manjšo prekrvavljenostjo, nepravilno delovanje kostnega mozga in s tem spremembe rdeče krvne slike ali zaradi premalo kisika nastale disfunkcije mitohondrijev.  

Bioresonanca klientova lastna nihanja lahko posname iz površine telesa, nato pa jih preko kabla vodimo v terapevtski aparat. Ta nato klientova lastna nihanja s pomočjo moderne tehnologije spremeni v terapevtska nihanja, ne da bi pri tem dodal kakršnekoli dodatne, tehnično izdelane frekvence. Ta preoblikovanja terapevtska nihanja, ki so nastala iz klientovih lastnih nihanj, se preko bioresonančnega aparata privedejo nazaj v telo klienta. Ta postopek skrajšano imenujemo bioresonanca.

Terapevtski učinek se ne odvija v terapevtskem aparatu, ampak v klientu samem. Bioresonanca s terapevtskimi nihanji povzroči v telesu klienta terapevtski učinek z brisanjem oz. reduciranjem patoloških nihanj po eni strani in spodbujanjem oz. krepitvijo fizioloških nihanj na drugi strani.

Bioresonanca ima cilj, da se patološka nihanja reducirajo oz. eliminirajo in se istočasno krepijo fiziološka nihanja. Izboljšanju biofizikalnih energetskih stanj sledi časovni izboljšanje biokemičnih potekov v smeri normalizacije oz. zdravljenja.

V katerih primerih je bioresonanca najbolj učinkovita?

Bioreosnanca lahko vpliva na delovanje imunskega sistema, dvigne vitalnost in energijo ter zmanjša bolečinske težave. Bioresonanca je učinkovita tudi pri lajšanju alergije, astme, boleznih prebavnega trakta, hrbtenice, revmatičnimi boleznimi, preboleli boreliozi, vpliva pa lahko tudi na psihično pogojene težave, kot so depresije, kronična utrujenost in izčrpanost, glavoboli, razstrupljane telesa itd. Bioresonanca je prav tako učinkovita tudi pri diagnostiki in zdravljenju okužbe z glivico candido albicans, za kar je morda tudi najbolj poznana.

Bioresonanca v praksi: kako izgleda obravnava?

Bioresonanca je tako učinkovita ravno zaradi zmožnosti vplivanja na vzroke težav, to pa dosežemo s testiranjem oz. diagnosticiranjem stanja. To je zelo velika prednost bioresonance. Kako konkretno to poteka? S pomočjo bioresonančne naprave s postopkom diagnosticiranja lahko ugotovimo tudi, katere snovi motilno vplivajo na klientovo telo (npr. alergeni v hrani, naravne snovi, kot so cvetni prah, elektrosmog, amalgam in drugi zobozdravstveni materiali itd.), kar velja predvsem v primeru različnih zdravstvenih težav, kot so alergije, intoleranca na določene snovi v hrani itd. Testiranja na alergijo, kot jih izvaja uradna medicina, so zamudni in dragi, največkrat pa tudi nenatančni oziroma nepopolni, saj se velikokrat zgodi, da kljub različnim testiranjem, medicina ne zmore ugotoviti natančnega vzroka za alergije. Bioresonanca je na tem področju veliko bolj natančna in tudi hitrejša.

Bioresonanca lahko testira različne snovi, ki lahko za klienta predstavljajo alergene, nato pa z ustrezno terapijo dosežemo tolerantnost na sporni alergen. Testiranje kot sama terapija sta za klienta povsem neboleča in neinvazivna.

Bioresonanca delovanja čaker in meridijanov po dr. vollu

Bioresonanca deluje tudi na nivoju energijskega telesa, ki mu pravimo tudi eterično telo. Čakre so energijski centri, ki presnavljajo energijo in jo dovajajo v sistem. Glavnih čaker ali energetskih centrov je sedem. Nekatere čakre imajo dva aspekta delovanja, torej spredaj in zadaj, kar velja za vse čakre, razen prve in sedme čakre, ki imata samo en aspekt delovanja oziroma sta enojni, kot je prikazano na sliki. Pogoji za pravilno delovanje so, da se čakre vrtijo, da so odprte in neblokirane, t.j. energetsko pretočne. Delovanje čaker mora biti optimalno, torej se morajo vrteti z ravno pravšnjo frekvenco, da zagotavljajo zdravo telo. V kolikor se čakre vrtijo prepočasi, to pomeni, da presnavljajo premalo količino energije, ki jo dovajajo telesu, obratno pa velja v primeru, če se čakre vrtijo prehitro, kar pomeni, da v telo prevajajo preveč energije, v obeh primerih pa to vodi do energijskih motenj, ki se sčasoma začnejo odražati na delovanju organizma. Tretja možnost delovanja čaker pa je, da sploh niso sposobne presnavljati energije oz. se sploh ne vrtijo, kar pomeni, da so blokirane. Tok energije je prešibek in posamezni deli telesa, ki jih določena čakra oskrbuje nimajo več ustrezne preskrbe z energijo, zato postopoma nastanejo okvare in motnje, ki jih zaznamo kot bolezen ali različne motnje na psihični ali fizični ravni človekovega bivanja.

Podobno funkcijo distribucije energije do posameznih delov telesa imajo tudi meridijani, ki jih poznamo iz tradicionalne kitajske medicine. Energetski meridijani ali nadiji imajo distribucijsko funkcijo in predstavljajo povezave med energijskimi centri oziroma čakrami. V energijskem smislu predstavljajo dvojnika živčnega sistema in delujejo podobno, kot krvožilni sistem na ravni fizičnega telesa. Energijski meridijani ali nadiji usklajujejo različne dimenzije delovanja telesa ter vzdržujejo celovitost.

Bioresonanca po dr. Vollu je metoda elektroakupunkturnega pregleda delovanja energijskih meridijanov, notranjih organov in drugih sistemov v telesu.

Bioresonanca po dr. Vollu preverja delovanje 20-ih glavnih meridijanov, katerih kontrolne točke se nahajajo na konicah prstov na rokah in nogah. Na prstih rok ugotavljamo stanje meridijanov, kot so limfni sistem, ki vključuje mandlje, čeljust, nosno votlino in bezgavke, pljuča, debelo črevo, živčni sistem, cirkulacija, krvni obtok, spolni organi, alergije, degeneracija organov trebušne votline, endokrini sistem, srce in tanko črevo.

Na določenih točkah na prstih nog pa ugotavljamo stanje delovanja meridijanov vranice, trebušne slinavke, jeter, sklepov in vezi, želodca, vezivnega tkiva, kože, maščobne degeneracije, žolčnika, ledvic in mehurja.

Bioresonanca po dr. vollu omogoča naslednje prednosti:

  • bolezen je mogoče odkriti v začetni fazi
  • omogoča določanje vzrokov bolezni, ki jih je vedno več
  • omogoča diagnosticiranje bolezni vegetativnega živčnega sistema
  • lahko določi snovi v okolici, ki povzročajo zastrupitev organov

Bioresonanca po dr. Vollu je je hiter in neinvaziven postopek. Klient sedi nasproti terapevta, v roko vzame elektrodo, terapevt pa z merilcem meri napetost v določenih točkah na prstih rok in nog. Stanje se zapiše v računalniški program v obliki numeričnih vrednosti, nato pa se izvede uravnovešanje na optimalno vrednost v posameznih meridijanih. Po terapiji se ponovno preveri stanje in po potrebi izvede dodatno uravnovešanje. Postopek običajno traja približno eno uro.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja